My Blog, การพนันต่างๆ

ถั่ว

การพนันที่เริ่มจากการโยนของ ถั่ว หลายคนคงคิด

ว่า ถั่ว ทำไมแค่การโยนถั่วคนถึงนำมาเป็นการคาดเดาในการหาเงินนี้แอดจะมาบอกประวัติของมัน

ถั่วเป็นการพนันชนิดหนึ่ง ที่เป็นการพนันที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานและการเล่นอย่างมีความน่าสนใจ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ถั่ว

เป็นการทำงานที่มีในประเทศไทยถือได้ว่ามีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือได้ การพนันถั่วนั้นมีการบันทึกไว้ประมาณปีพ.ศ. 1450 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพนันที่เก่าแก่และมีอายุถึง 1,1B ปี เลยทีเดียว

การพนันกำถั่วว่ากันว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนและประเทศอินเดีย คาดว่าน่าจะติดมาจากประเทศอินเดียที่น่าจะติดมาจากคัมภีร์ทางศาสนาหรือว่าชาดก

ประเทศจีนก็มีความเป็นไปได้ว่าเข้ามาเมื่อครั้งที่จีนได้เข้ามาทำติดต่อกันค้าขายกับประเทศไทยในสมัยสุโขทัยเลยทีเดียว

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

การพนันกำถั่วได้ถูกเรียกจากชื่อเดิมมาเป็นกำถั่วในปีพ.ศ. 2100 ในสมัยอยุธยา ของแผ่นดินพระมหาจักรพรรดิ ก็ยังเคยถูกเรียกชื่อว่า โป อีกด้วย

ถั่ว

ในประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้อาจจะมีการบันทึกบิดเบือนกันบ้าง แต่การพนันกำถั่วก็รู้กันมาเป็นอย่างดีว่าคนไทยจะนิยมเล่นการพนันเป็นอย่างมาก ต่อมาเวลาไม่นานประเทศไทยก็ได้มีการติดต่อซื้อขายกับชาวต่างชาติและได้รับอิทธิพลมาจากชาวต่างชาติ จึงได้มีการปรับรูปแบบการเล่นแบบใหม่ ๆ ที่ได้นำมาเผยแพร่ในประเทศไทย

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ในสมัยนี้ยังได้มีการตั้งชื่อย่อการเล่น การพนัน ทัวร์โดยเฉพาะ ประเทศจีนได้ท่าให้มีการแข่งขันกันเกิดขึ้นจนทำให้เกิดความนิยมมาก

ในปัจจุบันก็ยังพบเป็นการพนันทัวร์ในรูปแบบที่เป็นการพนันออนไลน์อยู่บ้าง แต่บางที่ก็ไม่มีการพนันการโยนถั่ว การพนันชนิดนี้ถือว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก

ลักษณะการเล่น

อุปกรณ์ที่จะใช้เล่นได้แก่ ถั่ว เบี้ย เม็ดมะขาม เม็ดกระดุม ลูกปัด หรืออย่างอื่นที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้มีความใกล้เคียงกับถั่วจึงสามารถนำมาเล่นได้ จำนวน 120 – 300 เม็ด และโครงว่าว หรือไม้เล็กเป็นเส้นยาว หรือแผงวาดขึ้นแทน เพื่อเป็นเครื่องหมายสำหรับวางเงินเดิมพันและหารคาดเดาในแต่ละตา

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้จัดให้มีการเล่นจะเอาเม็ดถั่วหรืออย่างอื่นที่มีลักษณะคล้ายกับถั่วที่พนันไว้ข้างหน้าตนจำนวนประมาณพอสมควร (มากพอที่จะให้ผู้เล่นเดาไม่ถูก) แล้วให้ผู้เล่นแทงตามวิธีการต่างๆ จนเรียบร้อย จึงแจงต่อหน้าผู้เล่นทีละ 4 เม็ด จนกองสุดท้ายถือเป็นการตัดสิน เช่น กองสุดท้ายเป็น 1 ก็ถือว่าออกประตู 1 เป็นต้น

โดย GCLUB