My Blog

หวยของไทย เป็นสลากกินแบ่งรูปแบบไหน

หวยของไทย เป็นสลากกินแบ่งรูปแบบไหน สำหรับในประเทศไทยพบว่าหวยหรือสลากกินแบ่งของไทยเป็น “สลากแบบธรรมดา” ปัจจุบันมีประเทศที่ออกผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนี้น้อยลงอย่างมาก เพราะการออกสลากโดยอาศัยนวัตกรรมแบบใหม่อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถสร้างสรรตัวเลขที่ต้องการมีไว้ในครอบครองได้ด้วยตัวเองและยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากอีกด้วย ประเทศที่ยังใช้ระบบการออกผลิตภัณฑ์หวยที่ทั่วโลกจะยกเลิกกันอยู่แล้วก็คือ ประเทศไทย เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น

สลากกินแบ่งหรือหวยของไทยนอกจากจะเป็นสลากแบบธรรมดาแล้ว คุณสมบัติของสลากกินแบ่งไทยยังอยู่ในรูปแบบของสลากประเภท Passive ซึ่งมีความหมายว่า ผู้บริโภคไม่สามารถกำหนดตัวเลขเองได้ ufabet365 กับการลงทุน Money Wheel วงล้อมหาโชค ต้องบริโภคเฉพาะสลากที่มีการจัดทำออกมาจำหน่ายเท่านั้น โดยจะมีรางวัลตั้งแต่รางวัลใหญ่จนถึงรางวัลย่อยๆ และรางวัลข้างเคียง 

ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่จะเปลี่ยนรูปแบบการออกจากสลากจากแบบเดิมมาเป็นการใช้วิธีพิมพ์และจำหน่ายด้วยเครื่องจำหน่ายสลากอัตโนมัติเกือบทั้งหมดเพราะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและผู้บริโภคสามารถเลือกตัวเลขของสลากได้เอง และในส่วนของผู้จำหน่ายหรือหน่วยงานที่บริหารจัดการด้ารสลาก ก็จะทำหน้าที่เพียงคอยกำกับดูแลตรวจสอบและจ่ายเงินรางวัลเท่านั้น

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

หวยของไทย เป็นสลากกินแบ่งรูปแบบไหน

หวยของไทย เป็นสลากกินแบ่งรูปแบบไหน สำหรับในประเทศไทยพบว่าหวยหรือสลากกินแบ่งของไทยเป็น “สลากแบบธรรมดา” ปัจจุบันมีประเทศที่ออกผลิตภัณฑ์

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

อย่าไรก็ตามการออกสลากกินแบ่งของไทยย้อนหลังกลับไปพบว่า ประเทศไทยเคยออกสลากกินแบ่งหรือหวยประเภท “สลากแบบรู้ผลทันที” หรือ Instant Lottery ซึ่งเป็นสลากที่ผู้บริโภคเลือกซื้อมาแล้ว สามารถขูดดูเลขภายในสลากและทราบผลได้ทันทีเพราะหมายเลขรางวัลได้มีการออกผลไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อปี พ.ศ.2524

สลากลักษณะนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เริ่มจากการใช้กระดาษพับซ้อนปิดหมายเลขไว้หลายๆ ชั้น ต่อมาสลากถูกบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกานำไปพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ โดยออกสลากที่มีตัวเลขแล้วใช้ฟิล์มปิดตัวเลขอีกชั้นหนึ่ง การออกสลากหรือหวยประเภทนี้เป็นการตอบสนองผู้บริโภคที่ต้องการซื้อและรู้ถึงผลการลงทุนได้ทันทีนั่นเอง สำหรับในประเทศไทยเคยมีการออกสลากในลักษณะนี้ขึ้นครั้งแรกเรียกว่า “สลากคุ้มเกล้า” เพื่อนำเงินรายได้ไปจัดสร้างตึกคุ้มเกล้า ภายในโรงพยบาลภูมิพล ในปี พ.ศ.2524 จำหน่ายใบละ 20 บาทและรางวัลที่ได้คุ้มมากกว่าคุ้ม 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นรูปแบบของหวยไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่เคยมีมาในอดีต gclub casino สำหรับการเล่นหวยรวยเบอร์ไม่ใช่แค่ไทยเท่านั้นที่ชื่นชอบ คนทั่วโลกก็ชื่นชอบด้วยเช่นกัน